Ledere kan bli stilt personlig ansvarlig for datatap

Ledere kan bli stilt til ansvar personlig for datatap for mange millioner kroner. Enorme verdier ligger nå i form av digital informasjon i bedriftene, og styret og den daglige ledelsen har generelt ikke tatt inn over seg hvilke ansvar de har for å sikre selskapets verdier, informasjonen.   Det er

Personvernet kan ivaretas ved outsourcing

Virk­somheter som ønsker å out­source IT-tjenester har ans­var for å velge leverandører som kan garan­tere tilstrekke­lig sikker­het, skriver Simon­sen Vogt Wiigs Thomas Olsen og Espen Tøn­del i dagens utgave av Finansavisen.   Tidligere justismin­is­ter Grete Faremo har uttrykt bekym­ring knyt­tet til norske virk­somheters utset­ting av tjen­ester til utlandet. Særlig er

Vend: et Skybasert kassasystem

Et interessant POS-konsept laget på nettbasert teknologi. Kassasystem i Skyen, med oppdaterte tall og statistikk i sanntid.     Programmet har dessverre ikke støtte for norsk- men med Google Chrome og Google Translate er det mulig å få en grei konvertering. Kvitteringene vil likevel være på engelsk. Selskapet sier de

En hackers verden

Datasikkerhet blir en stadig viktigere del av hverdagen både for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Få et innblikk i hverdagen til hackere – hva hackere er og hva de kan være.     Vi kan hjelpe deg med å sikre dine data og din kommunikasjon. Ta kontakt.

Chrome OS: Googles nettbaserte operativsystem

Chrome OS er et enkelt og brukervennlig operativsystem utviklet for Nettskyen og nettbaserte applikasjoner. Kombinert med Google Apps for Bedrifter er det den perfekte løsningen for kostnadsbesparende og effektiv datadrift.     Google Chrome OS kjører en nedstrippet versjon av Linux i bunnen- noe som gjør at det starter på

Moores lov & eksponentiell vekst

Visste du at vi lever i eksponentielle tider? Prosesseringskraften vår øker i stadig ekspanderende fart.     En morsom presentasjon av eksponentiell vekst. Litt utdatert.