Bli sett med strategisk og konsekvent bruk av Grafisk Design

Visuell identitet

En logo er bedriftens fremste kjennemerke

Ordet «logo» kommer av gresk og betyr «det skrevne ord». Hva er en god logo? Hvordan skal den se ut? Vi mener strategisk og estetisk symbolisme er essensielt når man skal forankre og kommunisere bedriftens unike identitet.

Vi designer identitetsmanualer som viser hvordan en merkevare skal framtre. Målet er å sikre at bedriften fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler ved å utnytte de grafiske elementene som utgjør den visuelle profilen- over tid. Dette er en viktig del av arbeidet med å bygge en sterk merkevare.

En visuell identitet består av logo, typografi, fargepalett, grafiske elementer og retningslinjer for bruk.

 • 4-fase prosess: oppstartsmøte, research, designforslag
 • Utvikling av logo og identitetsrammer
 • Typografi, farger, grafiske elementer og retningslinjer for bruk
 • Nedfelling i en ryddig identitetsmanual

Grafisk formgiving

Vi tilbyr også en rekke andre grafiske produkter som følger vår standard for kvalitetssikring og metodiske tilnærming til visuell kommunikasjon.

Gjennom kreativt prosjektarbeid lager vi løsningsorienterte design med et strategisk utformet budskap som bidrar til en lett gjenkjennelig merkevare innad og utad. Prosessen forankres i alle våre leveranser og er med på å sikre gode resultater som skaper engasjement.

 • Design til sosiale medier
 • Illustrasjoner
 • Annonser
 • Visittkort
 • Brosjyrer
 • Foldere
 • PowerPoint-maler
 • Med mer – spør oss!

Emballasje / innpakning

Det er flere elementer som er viktige å vurdere for å få en god emballasjeløsning. Designet/uttrykket, beskyttelsen den gir, lagring, stabling, transport og miljøhensyn. Emballasje skal trigge målgruppen, speile produktets identitet og være funksjonell.

Verdien av god pakningsdesign kan måles i penger. Å skille seg ut på en positiv måte øker salget, når innpakningsdesignet og grafisk formgiving i tillegg reflekterer innholdet på en god måte, så har man et utgangspunkt for suksess.

 • 4-fase prosess: oppstartsmøte, research, designforslag
 • Utvikling av en godt gjennomarbeidet emballasjeløsning
 • Spennende design på hele innpakningen
 • Oppfølging mot trykkeri/produksjonsavdeling
grafisk-branding