Ledere kan bli stilt personlig ansvarlig for datatap

Ledere kan bli stilt til ansvar personlig for datatap for mange millioner kroner. Enorme verdier ligger nå i form av digital informasjon i bedriftene, og styret og den daglige ledelsen har generelt ikke tatt inn over seg hvilke ansvar de har for å sikre selskapets verdier, informasjonen.

 

Det er gjengs oppfatning blant ledere at dette er noe som oppfattes som IT-drifts-greier, men at aksjeloven kan ramme dem personlig. Loven åpner for at styreledere, daglige ledere og andre ledere kan holdes ansvarlig for bedriftens verdier som går tapt, hvis tapet skyldes manglende fokus på sikkerhet. Om det forsvinner millioner, blir det pekeleken. Noen får ansvaret.

 

– I kunnskapsbedrifter ligger verdien i form av dokumenter, data man selv utarbeider, bearbeider eller oppbevarer for andre. Vår oppfatning er at backup i dag ofte skjer lokalt på egne maskiner, med utdatert beskyttelse og uten tilstrekkelig rutiner for å sikre at de faktisk har backup. Tap av data kan bety et være eller ikke være for mange bedrifter, og da er det galskap slik mange opererer i dag, sier Svensen.

 

Kontakt oss i dag å finn ut hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med sikring av data og informasjon. Les mer om saken hos E24.