Tett oppfølging og garantert rask support med oss på laget

Vi støtter deg hele vegen

Support & Onsite samarbeid

Vi skal være enkle å nå når du trenger hjelp. Enten du har behov for telefon-support eller fjernhjelp så er vi bare noen tastetrykk unna.

Som en del av vår satsing på å være en fleksibel og personlig leverandør tilbyr vi å utplassere våre dyktige designere og utviklere til å jobbe i co-location på deres arbeidsplass. Vi vil at dere skal kunne komme med innspill i alle prosessene slik at vi kan skape et naturlig og tett samarbeid som vokser sammen. Dette byr på en rekke in-house fordeler mellom partene, hvor man naturligvis har direktetilgang til et bredt støtteapparat ved vårt hovedkontor som raskt kan bistå i mer avansere utviklingsprosjekt og gi rådgivning fortløpende gjennom hele prosessen.

Vi tror dette er med på å skape et tillitsfullt samarbeid og varierte arbeidsdager som bidar til økt gevinst for alle involverte- og dere er sikret en usedvanlig tett oppfølging.

supportsmile

Kontinuerlig fokus på leveranse

edit my essay